Etusivu Tule meille töihin Yhteystiedot

Laatu- ja kehittämistoiminta

Laatu konkretisoituu yhteistyössä asiakkaidemme kanssa päivittäin. Laatu on asennetta, tunnetta ja monisuuntaista vuoropuhelua arjen työssä. Laadun aikaansaamisessa painottuu asumispalvelu- ja hoito- ja hoivaprosessien sujuvuus ja joustavuus asiakastyytyväisyyden turvaamiseksi.

Asiakkaiden näkemykset huomioidaan asiakaspalautteiden ja läheisryhmätoiminnan avulla sekä jatkuvalla vuoropuhelulla henkilöstön ja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Teknologia auttaa, tukee ja mahdollistaa, mutta myös edellyttää itsenäistä otetta omaan työhön ja tekemiseen sekä kykyä nähdä ja havaita tietotulvan keskeltä olennainen.

Laadunhallintajärjestelmän avulla tuetaan laadukkaan palvelun toteuttamista ja siihen liittyvää dokumentointia. Laatu- ja kehittämisosaamista pidetään yllä ja samalla turvataan osaamisen ajanmukaisuus.

Laatu on meillä ajattelua, oppimista ja tekemistä. Laatu tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sosiaalisissa tilanteissa.

Omavalvonta

Omavalvonta on osa palvelun laadun hallintaa. Omavalvontasuunnitelmat on laadittu Valviran, aluehallintoviranomaisten ja kuntien ohjeiden mukaisesti. Omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan vuosittain.

Valvira, aluehallintovirasto ja kunnat ja vastaavat viranomaistahot toteuttavat valvontaa ja tekevät viranomaistarkastuksia palveluyksiköihin.

Talokohtaiset omavalvontasuunnitelmat:

 

Yhdistys on osallistunut ulkoiseen arviointiin vuonna 2016. Ulkoisen arvioinnin perusteella on saatu Euroopan tasoinen laatuleima osoituksena laadukkuudesta. Laatuleima perustuu pk-sektorille suunnattuun arviointimalliin ja EFQM-arviointikriteeristön (Euroopan laatupalkintomalli) mukaiseen arviointiin. Kyseessä on laatuleima, jossa maksimipisteet ovat kaksi tähteä (2 Star). Yhdistys on näin rekisteröity eurooppalaiseen laaturekisteriin (www.efqm.org.com, www.laatukeskus.fi).

taloikoni