Etusivu Tule meille töihin Yhteystiedot

Laatu- ja kehittämistoiminta

Laatutyössä painottuu asumispalvelu- ja hoivaprosessien sujuvuus ja joustavuus asiakastyytyväisyyden turvaamiseksi. Laadunhallintajärjestelmän avulla tuetaan laadukkaan palvelun toteuttamista ja laatudokumentointia.

Laatu- ja kehittämisosaamista pidetään yllä ja samalla turvataan osaamisen ajanmukaisuus. Laatutyössä asiakkaiden näkemykset huomioidaan asiakaspalautteiden ja läheisryhmätoiminnan avulla ja jatkuvalla vuoropuhelulla henkilöstön ja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. 

 

Omavalvonta

Omavalvonta on osa palvelun laadun hallintaa. Omavalvontasuunnitelmat on laadittu Valviran, aluehallintoviranomaisten ja kuntien ohjeiden mukaisesti. Omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan vuosittain.

Valvira, aluehallintovirasto ja kunnat ja vastaavat viranomaistahot toteuttavat valvontaa ja tekevät viranomaistarkastuksia palveluyksiköihin.

Talokohtaiset omavalvontasuunnitelmat ovat esillä palvelutaloissamme::

taloikoni