Etusivu Tule meille töihin Yhteystiedot

Palvelut vuokrataloissa

Tuotamme vuokrataloissa, Laurinpuisto, Jalavapuisto ja Veteraanipuisto normaaleja vuokrataloille suunnattuja kiinteistön huoltopalveluja. Lisäksi tarjoamme kullekin kohteelle suunnattuja erityispalveluja joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Palvelut tehostetussa palveluasumisessa

Tuotamme hoivapalveluja palvelutalojemme asukkaille Mikkelissä ja Mäntyharjulla tarjoamalla mm. perusturva-, ateria-, siivous-, sekä hoiva- ja hoitopalveluja, joiden tuottamisesta huolehtii ammattitaitoinen ja sitoutunut hoitotiimi sairaanhoitaja/terveydenhoitaja johdolla. Henkilökuntamme työskentelee Pappilanpuiston ja Mäntypuiston palvelutaloissa ympärivuorokautisesti.


Asukkaitamme avustetaan päivittäin ruokahuollossa, vaatehuollossa, henkilökohtaisen hygienian ylläpitämisessä, lääkehoidossa, tarvittavissa sairaanhoidollisissa toimenpiteissä sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Asukkaan toimintakykyä tuetaan ja hänen palvelutarvettaan arvioidaan jatkuvasti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Toimintakyky ja fysioterapia

Fysioterapeuttimme ohjaa henkilökohtaisia kuntoliikuntatuokioita ja yhteisöllisiä viriketuokioita. Hän opastaa myös asukkaita omatoimiseen liikkumiseen. Tavoitteena on asukkaan liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja asukkaan tukeminen tarvittavien apuvälineiden oikeaoppiseen käyttämiseen.
 

Virkistys

Viihtyisä ja virikkeellinen ympäristömme luontoarvoineen tukee asukkaiden toimeliasta arkea sekä sisällä että ulkona. Asukkaiden mielekkään arjen takaamiseksi pidämme erilaisia viriketuokioita sekä mahdollistamme asukkaiden omatoimisen yhteistoimintatuokioiden järjestämisen. Järjestämme yhteistilaisuuksia ja virkistyshetkiä mahdollistamalla esimerkiksi seurakuntien, vapaaehtoisjärjestöjen, erilaisten artistien, kuorojen ja päiväkotiryhmien vierailut taloissamme.  

Palvelumaksut

Mikkelin Kotikaari ry vuokraa palveluasuntoja ja tuottaa hoiva- ja tukipalveluja omakustannushintaan. Palveluhinnat määräytyvät asukkaan palvelutarpeen mukaan.

Mikkelin Sateenkaari ry:llä on ostopalvelu-puitesopimukset Mikkelin kaupungin sekä Mäntyharjun kunnan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat ostavat erillisen asukaskohtaisen päätöksen mukaan asukkaalleen palveluja. Kunnat laskuttavat asukkaalta asiakasmaksulain mukaisen asukkaan maksuvaraan perustuvan palvelumaksun Asukasmaksuihin vaikuttavat mm. asukkaan omat tulot ja varallisuus. 

Olemme myös palvelusetelituottaja.  Palveluseteliasukkaaksi hakeudutaan sas-työryhmälle osoitetulla hakemuksella. Hyväksyttävän palvelusetelin euromäärään vaikuttavat asukkaaksi hakeutuvan tulot.  Hyväksytyn päätöksen jälkeen asukas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin ja hoivahinnan+vuokran erotuksen.

Palvelutaloihimme voi hakeutua palvelunkäyttäjäksi myös suoraan ilman kuntien päätöksiä.  Tällöin asukas maksaa itse palvelujen tuottamisesta syntyvät kulut ja saa hänelle kuuluvat etuudet, mm. mahdolliset hoitotuen tai erityishoitotuen, jotka Kela myöntää, sekä verotuksen kotitalousvähennyksen.

Annamme mielellämme lisätietoja; katso yhteystiedot ja asuntojen hakeminen

taloikoni