Saattohoitoa inhimillisesti

Mäntypuiston palvelutalossa toteutettu saattohoitohanke ja sen myötä laadittu toimintamalli on vuoden kokemuksen perusteella osoittautunut onnistuneeksi.

Saattohoito on jatkumo hyvälle hoidolle. Tästä ajatuksesta toteutettu ja kehitetty saattohoitotoimintamalli syksyn 2016 ja kevään 2017  aikana Mikkelin Kotikaari ry:n molempiin palvelutaloihin toi inhimillisyyden vahvaksi pohjaksi saattohoitoon. Työryhmässä mukana olleet  kolme Mäntypuiston hoitajaa laativat oppaan menetelmistä ja käytännöistä liittyen saattohoitoon palvelutalojen arjessa. Opas sisältää käytännön ohjeita oireiden tunnistamiseen ja lievittämiseen, moniammatillisen yhteistyön toteuttamiseen sekä kuoleman tapauksen jälkeiseen toimintaan. Tavoitteena on laadukas, kunnioittava ja yhteistyössä tapahtuva saattaminen viimeiselle matkalle. Työryhmän jäsenten näkemystä kuvaa hyvin se, miten palvelutaloissa kuolemaa kohdataan ”Pyrimme avoimesti keskustelemaan kuolemasta, jotta voimme taata jokaiselle toiveidensa mukaisen hoidon ja avun.”

Saattohoitoon kehitetty uusi toimintamalli on antanut niin uudenlaista näkemystä sekä osaamista saattohoitovaiheessa olevan asukkaamme hoitoon. Saattohoitotoimintamallin kehittämisessä mukana olleet vapaaehtoiset sekä seurakunnan edustajat antoivat oman vahvan näkemyksensä.

Alla olevasta kuvasta  käy ilmi saattohoitotoimintamallin keskeinen sisältö.

cof