Vaihtoehtoiset reitit tehostettuun palveluasumiseen pääsylle

Käytössä on kolme vaihtoehtoista reittiä:

1. Palveluseteli

Palveluseteli tarkoittaa puolestaan

 • Palvelusetelin avulla ympärivuorokautista hoitoa tarvitseva asiakas valitsee palveluntuottajan.
 • Palveluohjaus arvioi asiakkaan asiakasprofiilin perusteella hänen soveltuvuutensa palvelusetelin käyttöön.
 • Palveluohjausryhmä myöntää tai ei myönnä palveluseteliä.
 • Myöntävän päätöksen jälkeen ympärivuorokautista hoitoa tarvitseva asiakas tai hänen edustajansa tekee päätöksen palveluntuottajasta.
 • Palveluohjausryhmä määrittelee palvelusetelin arvon. Palvelusetelillä on enimmäisarvo. Palvelusetelin arvon määrittely on ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevan kohdalla yksilöllinen arvio, hinta ja päätös. Osan hoidosta kattaa palveluseteli ja osan asiakas maksaa itse.
 • Lopullisen päätöksen perusteella käynnistyy hoidon järjestelyt palveluntuottajan kanssa.

 2. Minikilpailutus

Minikilpailutus tarkoittaa käytännössä

 • Ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevalle ikäihmiselle laaditaan hoidon tarpeen asiakasprofiili palveluohjauksen toimesta.
 • Tyhjiä hoitopaikkoja olevat palveluntuottajat ovat ilmoittaneet olevansa mukana minikilpailutuksessa.
 • Minikilpailutuksen käynnistäjä, tässä tapauksessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), valitsee vähintään kolme palveluntuottajaa minikilpailutukseen mukaan.
 • Palveluntuottajille, jotka on valittu minikilpailutukseen, saavat sähköisen järjestelmän kautta ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevan asiakkaan asiakasprofiilin.
 • Kahden vuorokauden kuluessa palveluntuottajat kirjaavat sähköiseen järjestelmään saamansa asiakasprofiilin perusteella hoivapäivähinnan eli vuorokausihinnan.
 • Vastausten perusteella, palvelun ostajan (ESSOTE) palveluohjausryhmä valitsee ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle kokonaishinnaltaan edullisimman palveluntuottajan.
 • Valitulle palveluntuottajalle tulee sähköisesti tietoa päätöksestä, jonka jälkeen ympärivuorokautisen hoidon järjestelyt käynnistyvät palveluntuottajalla.

3. Itse maksaen

Itse maksaen tarkoittaa käytännössä

 • Itse maksaen on itsemaksava asiakas. Hän maksaa hoidoistaan kaiken itse.
 • Itsemaksava, ympärivuorokautista hoitoa tarvitseva, asiakas valitsee hoitopaikkansa eli palveluntuottajan itse.
 • Palveluntuottajalla tulee olla luvat ympärivuorokautisen hoidon tuottamiseen aluehallintoviranomaisilta.
 • Itsemaksava asiakas tai hänen edustajansa neuvottelee palveluntuottajan kanssa hoidon ja tukipalveluiden tarpeista ja niiden toteuttamisesta.
 • Itsemaksavan asiakkaan kanssa tehdään tarvittavat sopimukset ja hoito- ja palvelusuunnitelmat.
 • Itse maksava asiakas saa hoitopaikan, kun tyhjä hoitopaikka ja/tai sopiva sekä miellyttävä hoitopaikka on tarjolla palveluntuottajalla.