Vanhuspalvelulaki

Vanhuspalveluista on viime päivinä kirjoitettu ja puhutti runsaasti. Esillä on ollut huoli vanhusten saamien palveluiden laadusta sekä siitä kuinka lakia ja sopimuksia noudatetaan. Itsestään selvää on se, että lakia tulee noudattaa, sehän on laadun lähtökohtana. Itsestään selvää tulee olla myös se, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan. Liitteenä olevasta Vanhuspalvelulaista käy yksiselitteisesti esille, että vanhuksen/ikäihmisen palvelutarve tulee viipymättä selvittää ja hänen mielipiteensä tulee kuulla. Vanhukselle/ikäihmiselle tulee esittää kaikki hänelle kuuluvat oikeudet. Myös eri palveluntarjoajien tiedot tulee olla käytössä vanhuksella/ikäihmisellä, jotta hän voi oman mielipiteensä kertoa kenen palvelujen piiriin haluaa.

Vanhuspalvelulaki_STM_2015