Alansa suunnannäyttäjä Mikkelin Kotikaari ry palkittiin Suomen Laatupalkinnolla

Suomen laatupalkinto on tunnettu ja arvostettu kansallinen tunnustus erinomaisuudesta, joka tukee vahvan brändin rakentamista. Tunnustus on tarkoitettu huipulle tähtääville organisaatioille, kilpailukyvyn systemaattisesta kehittämisestä ja erinomaisuudesta innostuneille sekä niille, jotka haluavat vankan ulkoisen asiantuntija-arvioinnin.
Palkinnon myöntää Suomen Laatuyhdistys ry vuosittain parhaille ulkoisiin asiantuntija-arviointeihin osallistuneille organisaatioille. Arviointi tehdään joko EFQM-mallilla (Recognised for Excellence -arviointi) tai CAF-mallilla (Total CAF Assessment) asiakkaan valinnan mukaan. 

Organisaatio saa ulkoisen arvioinnin avulla asiantuntevan arvioinnin ja ulkopuolisen näkemyksen suorituskyvystään.
Arvioinnit soveltuvat kaikille organisaatioille niiden koosta, sektorista ja toimialasta riippumatta.
Parhaat ulkoisissa arvioinneissa menestyneet organisaatiot tavoittelevat Suomen Laatupalkintoa, joka on Laatuyhdistyksen jakama kansallinen tunnustus erinomaisuudesta. Laatuyhdistys ei ole jakanut palkintoa joka vuosi.

Mikkelin Kotikaari ry osallistui aiemmin tänä vuonna ulkoiseen arviointiin EFQM-mallilla. Yhdistys tarjoaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista sekä seniorien vuokrataloasumista ja on alansa ensimmäinen toimija, joka sai arviointiin perustuen, toukokuussa 2019 EFQM Recognised for Excellence-sertifikaatin, viiden tähden eurooppalaisen laatuleiman.

Sertifikaatin myötä yhdistys oli myös ehdolla Suomen Laatupalkinto 2019 voittajaksi.
Eilen, 23.10.2019 järjestetyssä Laatukeskuksen EFQM Forum-tilaisuudessa yhdistys kävi vastaanottamassa tämän arvostetun tunnustuksen sekä 30 000 euron suuruisen Suomen Messusäätiön jakaman rahapalkinnon.

” Suomen laatupalkinnon saaminen on tällä hetkellä lähes mahdotonta, mutta me saimme sen ja olemme erittäin ylpeitä tästä arvostetusta tunnustuksesta. Työtä laadukkaan toimintamme takaamiseksi on tehty systemaattisesti koko yhdistyksemme voimin, pääperiaatteena yksilön arvostus sekä hyvän, turvallisen ja onnellisen elämän mahdollistaminen ikäihmisille” sanoo yhdistyksen toimitusjohtaja Riitta Paasivuori.


”Laatupalkinnon saamisen vaikeus on ollut siinä, että Suomessa on viime vuosina keskitytty liiaksi valvontaan ja kontrolliin. Näiden sijaan pitäisi keskittyä laadunhallinnan ja -järjestelmän toimivuuteen kokonaisuutena. Kun laatutyön suunta on kirkkaana mielessä ja suunta selvä, ei valvontaakaan tarvitse liiaksi korostaa, kuten nyt on käynyt. Työ, jota teemme, on työtä ihmiseltä ihmiselle. Toki virheitä tehdään ja ongelmia työntyy aika ajoin esille. Laadun eteen tehty työ auttaa meitä kuitenkin siinä, että virheiden käsittely ja ongelmien hoitaminen luontuu sovittujen menettelytapojen mukaisesti osana normaalia arkipäivää. Korjaavat toimenpiteet voidaan käynnistää ripeästi. ” jatkaa Paasivuori.

Mikkelin Kotikaari ry pitää toiminnan laadun tasoa korkealla ja pitää vahvasti kiinni omasta suunnastaan. Yhdistys panostaa uusien toimintamalien innovointiin ja luo selkeitä toiminta- ja menettelytapoja sekä ohjeita henkilöstön kanssa yhdessä.
Kotikaaren asukkaat ja asiakkaat ovat yhdistyksen arvopohjaisen toiminnan keskiössä ja heidän tarpeensa ja toiveensa ohjaavat tekemistä arjessa. Yhdistys pysyy paikallisena toimijana entistä vahvemmin ja yrittää saada muita alan toimijoita mukaan yhteiskehittämiseen ja sen kautta vaikuttaa osaltaan laatuajatteluun ja -asenteeseen.

Laatupalkinnon myöntämistä edeltävän yhdistykselle myönnetyn EFQM-sertifikaatin arviointialueita on yhteensä yhdeksän: viisi toiminta-aluetta ja neljä tulososiota. Toimintaa arvioitavia alueita ovat johtajuus, strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit, tuotteet ja palvelut. Tulo-osiossa arvioidaan neljää aluetta: asiakastuloksia, henkilöstötuloksia, yhteiskuntatuloksia sekä toiminnan keskeisiä tuloksia. Alueet pitävät sisällään yhteensä 32 arvioitavaa kohtaa alakohtineen. Arvioinnissa toimintaa ja tuloksia peilataan kahdeksaan erinomaisuustekijään sekä jatkuvan parantamisen periaatteen (suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna) toteutumiseen.

Arviointi toteutettiin Laatukeskuksen muodostaman arviointiryhmän toimesta tammikuun ja huhtikuun 2019 välisenä aikana ja arvioinnin tulokset tulivat toukokuun alussa.

Mikkelin Kotikaari ry:n saama korkea pisteytys viestii toiminnan ja tulosten keskimäärin erittäin hyvästä tasosta. Yhdistyksen saaman pistemäärän (yli 500 pistettä) tasoa ei saavuteta ilman hyvää, henkilöstöä arvostavaa johtamista ja toiminnan systemaattisesta kehittämisestä pidemmältä aikaväliltä. Suomen laatupalkinnon voittajien taso on yleensä 500-650 pistettä. EFQM Global Excellence Awards-kilpailun voittajien taso on 700-800 pistettä.
”Heti arvioinnin palauteraportin saatuamme kokosimme vahvuudet ja parantamisalueet yhteenvedoksi. Kävimme johtoryhmässä ja henkilöstön kanssa yhdessä läpi, mitä vahvuuksia haluamme vahvistaa ja mitä ylläpitää sekä mitä kehittämiskohteita meillä on työstettävänä. Kokosimme kehittämissuunnitelman, jotta kehitettävien asioiden osalta pystyisimme tekemään toivotut parannukset. Kehittämistyöt aloitettiin heti ja ne ovat hyvässä vauhdissa” sanoo Paasivuori.

Mikkelin Kotikaari ry on edelläkävijä alallaan, päivittäisissä käytännön asioissa. Yhdistys mm. hyödyntää nykyteknologiaa päivittäisessä työssä ja on alansa edelläkävijä digitoiduissa palveluissa, kansainvälisellä mittapuullakin arvioituna. Teknologian tuominen päivittäistyöhön sekä helpottaa että säästää aikaa henkilöstön työtehtävissä.

Riitta on saanut Suomalaisen laadun ja kilpailukyvyn eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä Suomen Laatuyhdistyksen hallituksen hopeisen ansiomerkin vuonna 2014 sekä Erityistunnustuksen erinomaisesta työstä 2009 Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämänä.

Mikkelin Kotikaari ry

Mikkelin Kotikaari ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on saada tuotetuksi mahdollisimman laadukasta palvelua markkinahinnoilla. Etelä-Savon alueella toimivaan yhdistykseen kuuluvat palvelutalo Pappilanpuisto Mikkelissä ja Mäntypuisto Mäntyharjulla sekä esteettömät vuokratalot Veteraanipuisto, Laurinpuisto ja osakkeita Jalavapuistossa Mikkelissä. Yhdistys perustettiin vuonna 1984. Yhdistyksen missio on ”Kunniatehtävänä Arvokas Elämä”.
Yhdistyksessä työskentelee noin 40 henkilöä, toimitusjohtaja on Riitta Paasivuori.
Yhdistyksen visio vuodelle 2025 on olla johtava maakunnallinen, asiakaslähtöisten palvelujen tuottaja. 

Yhteystiedot

Mikkelin Kotikaari ry, Kappalaisenkatu 8, 50170 Mikkeli, puhelin 050 587 4880

https://www.mikkelinkotikaari.fi/
https://youtu.be/_hP-sQj05Eo

Mediayhteyshenkilö
Riitta Paasivuori, toimitusjohtaja Mikkelin Kotikaari ry, riitta.paasivuori@kotikaari.fi, puhelin 050 587 4880

Laatukeskuksen pääarvioija (vastasi ulkoisen arvioinnin toteutuksesta)
Kirsti Haihu, Erikoissuunnittelija
kirhai@utu.fi, puhelin 040 515 7865

Laatukeskuksen toimitusjohtaja
Tani Järvinen, tani.jarvinen@laatukeskus.fi, puhelin 040 8445767
http://www.laatukeskus.fi