Esteetön senioriasuminen ja yhteisöllinen palveluasuminen

Esteetön senioriasuminen on tavallista vuokra-asumista. Vuokrahuoneistot on suunniteltu esteettömiksi. Kyseessä on normaali vuokrasuhde vuokraajan ja vuokralaisen välillä. Vuokrasuhde ei edellytä vuokralaisen erillisiä terveyden tai sairauden tilan toteamisia tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä viranomaispäätöksiä. Kiinteistö on rakennettu ja suunniteltu tavallisen vuokra-asumisen tarpeisiin.

Yhteisöllinen palveluasuminen puolestaan edellyttää aina sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten päätöksen siitä, että asiakas tarvitsee päiväaikaista hoitoa, hoivaa ja tukipalveluja sekä tarvittaessa myös yöaikainen hoivaturva on saatavilla. Yhteisöllisen palveluasumisen yksikön tulee täyttää myös erityiset viranomaisvaateet kiinteistöltä. Palveluntuottajan tulee järjestää asukkaille yhteisöllistä tekemistä kiinteistössä sitä tarkoitusta varten erikseen varatuissa tiloissa. Yhteisöllisessä palveluasumisessa asuva ikäihminen solmii vuokrasuhteen huoneiston omistajan eli vuokraajan kanssa. Käytännössä yhteisöllisen palveluasumisen asukkaalla voi olla vuokrasuhde eri toimijan kanssa kuin mistä hoito- ja hoiva ja tukipalvelut hänelle tulevat.