TIEDOTE  31.5.2022

Opiskelijat uudistaisivat – yritykset kummeiksi ikäihmisten yhteisöllisiin asumisyhteisöihin

Yhteisölliseen asumiseen uusia tuulia Mikkelin Kotikaari ry:n ja Furure Factoryn yhteishankkeessa

Mikkelin Kotikaari ry ja Future Factoryn yhteisprojektissa työstettiin uusia tuulia yhteisölliseen asumiseen. Seitsemän eri opiskelijaryhmää kehitti Kotikaaren yhteisöjä kevään aikana.

Oli varsin innostavaa olla mukana opiskelijoiden ja Future Factoryn innovaatioprojektissa. Tavoitteena oli etsiä uusia ajatuksia, näkymiä sekä löytää konkreettisia ja käyttökelpoisia ideoita ikäihmisten yhteisöllisyyttä tukemaan erityyppisissä Kotikaaren asumiskohteissa. Uudet toimintamallit ja viestinnän keinot ovat tervetulleita.” Kertoo Kotikaaren toimitusjohtaja Riitta Paasivuori ja jatkaa ”Vanhuspalveluiden kehittämiseen ylipäätäänkin tarvitaan entistä enemmän yhteisprojekteja innovaattoreiden ja opiskelijoiden kanssa”.

Opiskelijat selvittivät ikäihmisten näkemyksiä palveluista ja niiden tarpeista Mikkelin kaupungin Vanhusneuvoston avulla. Vanhusneuvostolle tehdyn kyselyn perusteella näyttää siltä, että ”lainsäädäntö ja säädökset rajoittavat tarpeettomasti joustavan palveluasumisen toteuttamista”. Vastaajat kyselyssä toivat esille, että ensisijaisesti tulisi panostaa olemassa olevien yksiköiden kehittämiseen uusien yksiköiden sijaan ja kehitystyössä tulisikin painottaa toimintaan seinien sisällä. Vastauksissa tuli esille, kuinka tärkeää on virikkeellisyys; virikkeellistä toimintaa tarvitaan ikäihmisille lisää. Sosiaalisen elämän merkityksellisyyttä korostettiin vastauksissa ”sosiaalinen elämän on tärkeä elämän laadun kannalta ja yhteisöllinen toiminta virkistää, lisäksi yhteisö tuo turvallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä.”

Kotikaari palkitsi stipendillä  Laurinpuistoprojektin opiskelijaryhmän. Stipendin perusteena mainittiin ” Työryhmä toteutti kehittämisprojektin asiakaslähtöisesti, suunnitelmallisesti sekä hyvän projektitavan mukaisesti.” Opiskelijat totesivat Laurinpuistossa olevan yhteisöllisen asumisen toimintamallin toimivaksi, mutta he peräänkuuluttivat yrityksiä vahvemmin mukaan yhteisöihin toimintaa kehittämään. Projektiryhmän vetäjä Tanja Pulkkinen viestitti loppuseminaarissa.

”Yritykset voisivat tukea ikäihmisiä ja yhteisöjä ja näin tuoda lisäarvoa jatkuvuuden periaatteella. Yksittäiset kohtaamiset voisivat muuttua pysyvimmiksi ratkaisuiksi. Kummiyritysajatushan tässä nousee väistämättä mieleen” toteaa Kotikaaren toimitusjohtaja Paasivuori kuultuaan opiskelijoiden loppuraportin yhteenvedon.

Opiskelijat tuottivat, Vanhusneuvoston vastauksia hyödyntäen, ratkaisuvaihtoehtoja sosiaalisen virikkeellisyyden lisäämiseksi. Muun muassa digitaalisia palveluratkaisuja on helppo ottaa käyttöön elämyksiä lisäämään. Viheralueiden tuomaa virikkeellisyyttä ja luontoläheisyyttä, kulttuuritoimintaa sekä kerhotoimintaa niiden eri muodoissa on syytä huomioida aiempaa enemmän yhteisöllisiä asumisyhteisöjä jo rakennettaessa, toteavat opiskelijat. Sosiaalisen median käyttöä, osana asumisyhteisön tarinaa, on mahdollista toteuttaa asiakkaiden yksityisyyttä loukkaamatta. Opiskelijat loppuraporteissaan tuovat esille: ”Ollaanko liian varovaisia kertomaan mitä asumisyhteisöissä tehdään. Tulisiko kääntää ajatusta uuteen suuntaan vanhuspalveluissa ja rohkeammin näyttää mitä yhteisöissä tapahtuu arkena?”.

Mikkelin Kotikaari ry

Mikkelin Kotikaari ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on saada tuotetuksi mahdollisimman laadukasta palvelua markkinahinnoilla. Etelä-Savon alueella toimivaan yhdistykseen kuuluvat palvelutalo Pappilanpuisto Mikkelissä ja Mäntypuisto Mäntyharjulla sekä esteettömät vuokratalot Veteraanipuisto, Laurinpuisto ja osakkeita Jalavapuistossa Mikkelissä. Yhdistys perustettiin vuonna 1984. Yhdistyksen missio on ”Kunniatehtävänä Arvokas Elämä”.
Yhdistys on saanut Suomen laatupalkinnon vuonna 2019 ensimmäisenä hoivapalveluiden tuottajana suomessa sekä muita laatutunnustuksia, myös kansainvälisiä. Yhdistys on palkittu vuonna 2020 innovaatiopalkinnolla yhteisöllisen asumisen kehittämisestään.  Yhdistyksessä työskentelee noin 50 henkilöä, vuosibudjetti on noin 4 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja on Riitta Paasivuori.

Future Factory

Future Factory on Jyväskylän ammattikorkeakoulun uuden sukupolven korkeakoulun innovaatio- ja oppimisalusta, joka yhdistää opiskelijat ja työelämän. JAMK Future Factory ratkoo opiskelijavoimin aitoja kehittämishaasteita työelämän tai TKI-projektien toimeksiannosta ketterästi ja monialaisesti.

 

Lisätietoja antavat:

Mikkelin Kotikaari ry.                                

Riitta Paasivuori
riitta.paasivuori@kotikaari.fi
puh. 050 587 4880

Opiskelijat: Laurinpuistoprojekti

Tanja Pulkkinen
aa3591@student.jamk.fi
puh. 040 849 4570

Projektin valmentajat:                                

Marika Puttonen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. 050 338 1395

Matti Mieskolainen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. 0400 444 781

Mikkelin vanhusneuvoston puheenjohtaja:

Risto Kortelainen
risto.kortelainen@ppf.inet.fi
puh. 0400 182338

 

Lisätietoa Future Factory – projekteista:

Emilia Lahdenperä
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Mikko Keskinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Future Factory | Jyväskylän ammattikorkeakoulu – JAMK