Mäntypuisto

Yhteystiedot

Mäntypuiston palvelutalo
Sairaalantie 1
52700 Mäntyharju
mantypuisto@kotikaari.fi

Hoitajat:
015-3558 420

Sairaanhoitaja:
Tuula Anttalainen
tuula.anttalainen@kotikaari.fi
050 599 7029

Palvelutalojohtaja:
Saara Lappi
saara.lappi@kotikaari.fi
040 900 1299

Mäntypuisto

Lämmintä ja kotoisaa huolenpitoa sekä ammattitaitoista hoitoa ja hoivaa ympäri vuorokauden

Mäntypuisto tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 24 huoneistossa ja lyhytaikaishoitoa yhdessä huoneistossa. Asukashuoneistot ovat valoisia ja viihtyisiä, kooltaan 19,5- 38,0 neliöisiä. Palvelutalo mahdollistaa pariskunta-asumisen 8 pariskunnalle. Asunnot ovat invavarusteltuja. Toiminta on suunnattu ikäihmisille ja vammaisille.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen piiriin voi tulla kolmea vaihtoehtoista reittiä pitkin.

 • Eloisan palveluohjauksen kautta
 • Palvelusetelillä, jolloin julkisin varoin kustannetaan osa hoitomaksusta ja ikäihminen maksaa itse osan hoitomaksusta
 • Itse maksaen eli ikäihminen maksaa itse hoidostaan täysin, ollen näin itsemaksava asiakas

Lyhytaikaishoidon piiriin voi tulla:

 • Omaishoidon vapaapäivän palvelusetelillä
 • Omaishoidon vapaan maksusitoumuksella
 • Lyhytaikaishoidon palvelusetelillä
 • Lyhytaikaishoidon maksusitoumuksella
 • Itse maksaen

Palvelut

 • Yksilöllistä hoivaa ympäri vuorokauden
 • Terveyden- ja sairaanhoitoa
 • Ravitsevat ja tarpeidenmukaiset ateriat
 • Kodinhoitoa, kuten siivousta ja vaatehuoltoa
 • Geronomin palveluita, mm. palveluohjausta, toimintakyky- ja apuvälinearviointeja sekä toimintakykyä ylläpitäviä tuokioita
 • Hoiva- ja turvateknologia
 • Hyvinvointia tukevia tuokioita

Palvelutalon tiloissa mahdollistetaan parturi-kampaaja-, jalkahoitaja- ja fysioterapiapalvelu sekä muita hyvinvointipalveluita.

Voimavaroja tukeva toiminta

Palvelutalo asumisympäristönä huomioi asukkaan yksityisyyden tarpeen, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden yhteisölliseen tekemiseen ja osallistumiseen. Asuinympäristö on esteetön ja  turvallinen. Talon yhteistilat ovat avarat ja valoisat. Piha-alueet ovat turvallisia ja toimintakykyä tukevia. Kesällä piha-alueiden kauniit istutukset ja luonto tuovat viihtyisyyttä ja kannustavat ulkoiluun.

Vapaaehtoistoimijat mahdollistavat ulkoilua ympärivuotisesti ja ovat merkittävä sosiaalinen voimavara niin asukkaille kuin lyhytaikaishoidossa oleville asiakkaille.

 • Asukkaitamme avustetaan päivittäin hänen tarpeidensa mukaisesti kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan ja yksilöllisyyttään.
 • Asukkaan toimintakykyä tuetaan ja hänen palvelutarvetta arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitulla tavalla. Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä.
 • Mikkelin Kotikaari ry:n palveluksessa työskentelee lähihoitajia, hoiva-avustajia, sairaanhoitajia, laitoshuoltaja, keittiötyöntekijä, YAMK-sosionomi ja geronomi. Hallinnossa työskentelee palvelutalojohtaja, toimitusjohtaja ja toimistosihteeri.