Palvelutaloon asukkaaksi

Tehostetun palveluasumisen piiriin voi tulla kolmea vaihtoehtoista reittiä pitkin

Palveluseteli antaa ikäihmiselle ja hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, kenen palveluntuottajan palveluja hän haluaa käyttää. Hyväksytyt palveluntuottajat on koottu palvelusetelituottajaluetteloon, palse.fi portaaliin. Palveluseteli korvaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Vuokraa palveluseteli ei korvaa. Palvelusetelin arvon määrittää sosiaali- ja terveysyhtymän palveluohjaus. Julkisin varoin kustannetaan osa hoitomaksusta ja ikäihminen maksaa itse osan hoitomaksusta.

Minikilpailutuksen kautta. Tehostetun palveluasumisen päätöksen saatuaan ikäihmisestä tehdään sosiaali- ja terveysyhtymän palveluohjauksen toimesta hoidon ja hoivan tason kuvaus. Tämän kuvauksen he laittavat sähköiseen hankinta- ja tarjousjärjestelmään, josta se toimitetaan vähintään kolmelle valitulle palveluntuottajalle. Palveluntuottaja määrittää hoito- ja hoivapäivähinnan sähköiseen hankinta- ja tarjousjärjestelmään. Halvimman hinnan eli tarjouksen jättänyt palveluntuottaja valitaan kyseisen ikäihmisen hoito- ja hoiva- sekä asumispaikaksi. Maksu määräytyy asukasmaksulain mukaan.

Itsemaksaen. Ikäihminen valitsee itse ilman ulkopuolista päätöstä hoito-, hoiva- ja asumispaikkansa. Ikäihminen maksaa siten itse hoidostaan täysin, ollen näin itsemaksava asiakas.