Ympärivuorokautista palveluasumista

Ikääntyneen omien voimavarojen mukaisesti täysipainoista elämää yhdessä ja yksilöidysti.

Kotoisasti, viihtyisissä tiloissa, luonnon läheisyydessä.

Ammattilaistemme toteuttamaa hoitoa ja hoivaa, joka päivä ja ympärivuorokauden.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämisen perusteista

Hyvinvointialueen asiakasohjaus määrittelee asiakkaan palvelutarpeen ja sen perusteella tekee päätöksen asiakkaan ympärivuorokautisen palvelun tarpeesta. Palvelutarve määritellään aina yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja/tai edunvalvojan ja hyvinvointialueen asiakasohjauksen kanssa. Asiakkaan toive hoidostaan, hoivastaan ja asumispaikastaan tulee kysyä ja kirjata hoidon, hoivan ja asumispaikan valintaa varten. Palvelutarpeen määrittely voi käynnistyä asiakkaan ja hänen läheistensä toiveesta. Hoidon tarpeen määrittely voi käynnistyä myös kotihoidon tai muun hoitoa tuottavan tahon toimesta aina kun tilanne niin edellyttää tai hoidon tarpeessa tapahtuu muutoksia.

Asiakas on aina palvelutalossa asuessaan sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon asiakkaita.

Pariskunnalla on oikeus asua yhdessä.

Asuminen palvelutalossa on vuokra-asumista, johon asiakas voi hakea asumistukea Kelalta. Hyvinvointialue on määritellyt palvelutalon huoneiston vuokranmääritysmallin.

Vaihtoehtoisia reittejä tulla ympärivuorokautisen palveluasumisen piiriin

Palveluseteli antaa ikäihmiselle ja hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, kenen palveluntuottajan palveluja hän haluaa käyttää, saatuaan päätöksen ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta. Hyväksytyt palveluntuottajat on koottu palvelusetelituottajaluetteloon, palse.fi portaaliin. Palveluseteli korvaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Vuokraa palveluseteli ei korvaa. Palvelusetelin arvon määrittää hyvinvointialueen asiakasohjaus. Julkisin varoin kustannetaan osa hoitomaksusta ja ikäihminen maksaa itse osan hoitomaksusta.

Puitesopimuksen mukaisen palveluasumisen päätöksen saatuaan asiakkaasta tehdään, hyvinvointialueen asiakasohjauksen toimesta, hoidon ja hoivan tarpeen kuvaus. Asiakkaan muuttaessa palvelutaloon hänelle laaditaan yksilöity hoito- ja palvelusuunnitelma, sovitussa määräajassa. Asiakkaan hoito kustannetaan julkisin varoin sovitun hoitovuorokausihinnan mukaisesti.

Itsemaksaen. Ikäihminen valitsee itse ilman ulkopuolista päätöstä hoito-, hoiva- ja asumispaikkansa. Ikäihminen maksaa siten itse hoidostaan täysin, ollen näin itsemaksava asiakas. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtyminen edellyttää kuitenkin ensin hyvinvointialueen asiakasohjauksen tekemää päätöstä ympärivuorokautisesta palveluasumisen tarpeesta.