Henkilöstö laadun tekijänä

Tule tekemään yhdessä hyvää

Työyhteisön ilmapiiri ja työtyytyväisyys kertoo paljon siitä, millaisesta työyhteisöstä on kyse.

Työilmapiiri ratkaisee

Kotikaaren ilmapiiri- ja työtyytyväisyysmittauksissa henkilöstö kertoo olevansa tyytyväinen työhönsä. He kokevat tekevänsä merkityksellistä ja arvopohjaista työtä. He tietävät mitä heiltä odotetaan ja voivat vaikuttaa työhönsä. ”Työ sujuu” he sanovat. Innostuminen ja kokeileminen  sekä avoin vuoropuhelu työyhteisössä antaa heille voimavaroja. Kaikkia johtajia on helppo lähestyä. ”He ovat reiluja”. Mikä parasta; ongelmia ei piilotella ja niitä ratkotaan yhdessä. Luottamuksen ilmapiiri kantaa.

Henkilöstöetuudet tuovat lisänsä työhyvinvointiin

Erilaiset henkilöstöetuudet kuuluvat moderneille työpaikoille. Kotikaaren työsuojelutoimikunta käsittelee henkilöstöetuuksia ja vuosien mittaan etuuksia on uudistettu reippaasti. Henkilöstön toiveilla on suuri merkitys, kun etuuksista päätetään. Perinteiset liikunta- ja kulttuurisetelit korvaantuivat vuonna 2022 liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointitarjoamana ePassin avulla. Henkilökohtaiset virkistysrahat tukevat aktiivisuutta. Samoin yhteiset henkilöstötapahtumat ja -tilaisuudet. Unohtaa ei sovi työvuosista palkitsemista eikä siten myöskään innovaatioista ja erinomaisuusteoista palkitsemista. Aamu-, väli- ja iltapalat myös tukevat osaltaan työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin lisäksi työterveys ja siitä huolehtiminen on tärkeää. Räätälöidyt työterveyspalvelut Kotikaarelle palvelevat parhaiten henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä.

Palkkaus on tärkeä

Palkkaus on korvausta osin myös menetetystä vapaa-ajasta toimeentulon turvan lisäksi. Peruspalkkaus noudattaa Kotikaarella yksityisen hyvinvointialan TES-sopimusta. TES toimii lähtökohtana oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen palkkauksen toteutumisessa. Peruspalkan lisäksi käytössä on erilaisia henkilökohtaisia palkanlisiä tilanteiden mukaisesti määriteltyinä. Käytössä ovat esimerkiksi lääkevastuulisä, asiantuntijalisä, korotetut hälytyskorvaukset, varallaolokorvaukset, erityisvastuualuelisät, sijaistamislisät.

Johtaminen mahdollistaa

Johtamisen tehtävänä Kotikaarella on keskeisesti auttaa ja tukea henkilöstöä heidän työssään. Ongelmien ratkominen ja niiden poistaminen, ennakoiva toiminta riskien ja vaarojen tunnistamisessa kuuluu arkipäivän johtamiseen. Keskinäinen ”coutsaaminen” on osa johtamista ja johtamiskäytänteitä ja niiden jatkuvaa kehittämistä henkilöstön parhaaksi heitä arvostaen. Kotikaaren missio ”Kunniatehtävänä arvokas elämä” koskee kaikkea ja kaikkia.