Laatu- ja kehittäminen

” Laatu tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sosiaalisissa tilanteissa. Laatu on ajattelua, oppimista ja tekemistä.” Näin me ajattelemme.

Meillä jokainen ikäihminen saa yksilöllistä hoitoa, hoivaa ja palvelua

Kaikkien mielipiteitä kuunnellaan ja ne otetaan osaksi toimintamme suunnittelua ja toteutumista.

Arvioimme tekemisiämme jatkuvasti. Keräämme asukas- ja asiakas- sekä sidosryhmäpalautteita järjestelmällisesti. Lisäksi toteutamme itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja tarpeidemme mukaisesti sekä saadaksemme ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksen toiminnastamme.

Ikäihmisten asumisessa turvallisuusnäkökohdat painottuvat aiempaa enemmän. Olemmekin panostaneet digitaalisiin turva- ja hoivaratkaisuihin.

Olemme alamme ensimmäinen toimija, joka on saanut Suomen Laatupalkinnon sekä viiden tähden eurooppalaisen laatuleiman, EFQM Recoqnised Exellence-sertifikaatin. Laatupalkinnon ja sertifikaatin perustana on se, että olemme kyenneet osoittamaan ikäihmisten asumispalvelujen tasokkuuden ja asiakaslähtöisen toimintamme, jossa yksilöä arvostetaan. Arvoperusteinen toiminta on läpileikkaavana yhdistyksessä.

Henkilöstö on voimavaramme kehittäessämme työtämme. Heitä kannustetaan ja mahdollistetaan uusien ideoiden ja innovaatioiden kokeilut. Henkilöstönpolitiikan lähtökohtana on ”Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin”. Johtamisessa onnistumista puntaroidaankin päivittäin.

Omavalvonta

Omavalvontaohjelmalla linjaamme strategisesti merkitykselliset asiat valvontalain mukaisesti.

Omavalvontasuunnitelma on osa laadunvarmistustamme.  

Omavalvontasuunnitelmia on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja tietosuojaan liittyen.  Ne noudattavat valvontalakia, Valviran, aluehallintoviranomaisten, hyvinvointialueen ohjeita sekä EU-direktiivejä. Omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan vuosittain.

Hyvinvointialue ja valvovat viranomaistahot toteuttavat valvontaa ja tekevät viranomaistarkastuksia omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Omavalvontasuunnitelmia: