Potilasasiamies

Mikkelin Kotikaari ry:n palvelutaloissa on tahtotila hoitaa teitä mahdollisimman hyvin, yhteistyössä kanssanne ja käytössämme olevien voimavarojen puitteissa. Mikäli kuitenkin hoitoonne tai palveluunne liittyy ongelmia, toivomme Teidän keskustelevan asiasta hoitavan henkilön kanssa. Tarvittaessa voitte kääntyä myös hänen esimiehensä tai toiminnasta vastaavan henkilön puoleen.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä ota ensisijaisesti yhteyttä hoitoyksikön henkilökuntaan ja esimieheen.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa

  • jos sinulla on kysyttävää potilaan asemasta ja oikeuksista
  • jos tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai potilas- ja lääkevahinkoilmoituksissa
  • jos tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa

Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon.Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) tuli voimaan 1993. Laki korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Hoito ei saa loukata potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Potilaalla on oikeus itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin ja hänellä on myös oikeus tehdä muistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon. Potilasasiamies osallistuu muistutusten, kanteluiden ja potilasvahinkoilmoitusten käsittelyyn osana työtehtäviään. Hän myös kouluttaa henkilöstöä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyen.

Mikkelin Kotikaari ry:n potilasasiamiehen yhteystiedot:

Päivi Matilainen 044 7840392

E-mail paivi.matilainen@kotikaari.fi