Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Mikkelin Kotikaari ry:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Mikkelin Kotikaari ry:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Etelä-Savolaiselle Mikkelin Kotikaari ry:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus sille jo aiemmin myönnetyn Avainlippu -alkuperämerkin rinnalle. Merkit saaneen yhdistyksen tarkoituksena on toimia ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen aseman, hoito- ja hoivapalvelun ja asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän henkisen ja terveydellisen toimintakykynsä ylläpitämiseksi. 

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Mikkelin Kotikaari ry:lle jo aiemmin myönnetty Avainlippu-merkki puolestaan kertoo siitä, että se tuottaa laadukkaita, kotimaisia palveluita ja työllistää Suomessa.

– Yhteiskuntavastuullisena toimijana Mikkelin Kotikaari ry on arvostanut paikallisuutta, pysyvyyttä, kestäviä ratkaisuja ja laadukasta toimintaa. Missio ”Kunniatehtävänä Arvokas Elämä” ohjaa kaikkea toimintaamme. Yhdistyksen tavoitteena on ollut yli 30-vuotisen toimikautensa aikana toimia edelläkävijänä ja kokeilijana.  Tästä osoituksena ovat olleet valtakunnallisestikin ensimmäisten joukossa valmistuneet ja ikäihmisille suunnattu kyläyhteisö, palvelutalot sekä yhteisöllistä asumista tukevat asumisratkaisut. Valottaa toimitusjohtaja Riitta Paasivuori yhdistyksen toimintaa.

– Yhdistys on saanut eurooppalaisen laatuleiman Committed to exellence ensimmäisenä sosiaali- ja terveysalan pk-toimijana vuonna 2016 ja Avainlippu -alkuperämerkin vuonna 2017. Joten Yhteiskunnallinen yritys-merkin hakeminen oli selkeä jatkumo toiminnassamme. Arvostamme Suomalaisen Työn Liiton myöntämiä merkkejä. Ne ovat meille ja mielestäni myös muille osoitusta Mikkelin Kotikaari ry:n ikäihmisten hyvinvoinnin eteen tekemästä pitkäjänteisestä työstä Etelä-Savon alueella, toteaa Paasivuori tyytyväisenä saadusta uudesta merkistä.

– Yhteiskunnallinen yrittäminen on arvokasta työtä ja yhteiskuntavastuullisena toimijana Mikkelin Kotikaari ry tuottaa monipuolisesti palveluita ihmisille huomioiden heidän tarpeensa. Tällaiset yritykset tekevät ja jakavat hyvää, kertoo Suomalaisen Työn Liiton Brand Manager Niina Ollikka.

Lisätietoja

Riitta Paasivuori, toimitusjohtaja, Mikkelin Kotikaari ry, riitta.paasivuori@kotikaari.fi, 050587 4880

Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Mikkelin Kotikaari ry tarjoaa ikäihmisille laadukasta ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa sekä huolenpitoa, turvallista asumista omassa kodissa, palvelutalossa tai ikäihmisten vuokratalossa. www.mikkelinkotikaari.fi

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi