Tehostetussa palveluasumisessa asukkaan hankkimat tarvikkeet, välineet ja laitteet

Tehostettu palveluasuminen ja asukkaan vuokrasuhde

Kansallisen lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti on määritelty ja rajattu ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kustannuksia ja asiakasmaksuja. Myös vuokra-asumiseen liittyen on ohjeistukset annettu. Olemme Kotikaaressa havainneet, että asian ymmärrettävyyden kannalta on hyvä tuoda asia selkeästi esille.

Tehostetun palveluasumisen yksiköt eivät ole laitoksia. Eli eivät tarjoa laitoshoitoa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asukkaat ovat suorassa vuokrasuhteessa palvelun tuottajaan tehden vuokrasopimuksen palvelun tuottajan kanssa. Tämän mukaisesti asukkaat asuvat tehostetun palveluasumisen yksikössä omissa kodeissaan.

Vuokrauksen osalta tehostetussa palveluasumisessa noudatetaan yleistä vuokralainsäädäntöä. Hoitopalvelun ostajalla ja Etelä-Savon tapauksessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä (ESSOTE) ei ole minkäänlaista vuokrasuhdetta tehostetun palveluasumisen tuottajaan. Asukkaalla on vuokra-asumisen myötä oikeudet samoihin tukimuotoihin kuin muilla ikäihmisillä. Tässä tapauksessa asumistukeen muun muassa. Mikäli kyseessä olisi laitoshoitoyksikkö, kyseiset tukimuodot eivät olisi mahdollisia.

Kansaneläkelaitokselta (KELA) vahvistetun tiedon mukaisesti, mikäli tehostetun palveluasumisen tuottaja kalustaisi asunnot valmiiksi ja asukas ei saisi tuoda halutessaan omia kalusteita, olisi kyseessä laitos ja laitoshoitopaikka. Tässä tapauksessa siis asumistukea ei olisi mahdollista saada.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) on ohjeistanut tehostetun palveluasumisen tuottajia seuraavasti: ”Asukkaat kalustavat huoneensa itse. Palveluntarjoajalla tulee olla tarvittaessa mahdollisuus tarjota huoneeseen peruskalustus (hoitosänky, mikäli asiakkaan hoitoisuus sitä edellyttää ja yöpöytä). Hoitosänky ja yöpöytä sisältyvät vuokraan.”

Kansaneläkelaitoksen (KELA) mukaan ”Mikäli ESSOTEn ohjeessa ei olisi kohtaa ”tarvittaessa”, kyseessä olisi laitoshoito ja laitos.”

Riitta Paasivuori
toimitusjohtaja